I takt med att e-sport blir allt mer populärt så börjar också diskussioner att ta sig in i folkhemmen. En av de mest intressanta konversationerna har att göra med själva definitionen av sport. För trots att det heter e-sport så finns det kritiska röster som säger att det är fel att kalla e-sport för just […]

Läs mer